Asistencia pri behu okolo Belanských Tatier

Celkom 18 členov THS–DZ asistovalo pri vysokohorskom behu okolo Belanských Tatier.

V cieli náročných pretekov ošetrili záchranári THS–DZ dvom pretekárom povrchové odreniny, v jednom prípade však vzhľadom na podozrenie  na zlomeninu  pravej ruky postihnutému ruku zafixovali dlahou a v sprievode rodinných príslušníkov zraneného odoslali na odborné vyšetrenie do nemocnice .