Z našej činnosti

Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor sa okrem iných činností venuje najmä: inštalácia, opravy a údržba zariadení a vybavení turistických ciest a chodníkov sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, záchranné služby, transport a preprava zranených osôb likvidácia odpadu v rámci ochrany životného prostredia organizácia seminárov, školení, kurzov, výcvikov a športových podujatí výskum a informácie o životnom prostredí, […]

Z našej činnosti Read More »