november 2023

Ocenenie nášho člena

Slovensky olympijský výbor na svojom zasadnutí v máji t.r. udelil nášmu členovi PaedDr. Jaroslavovi Švorcovi bronzový odznak SOV za dlhoročnú podporu športu, olympizmu a šírenie olympijských myšlienok. Ocenenie si náš člen prevzal dňa 21.11.2023 na výročnej schôdzi Olympijského klubu Vysoké Tatry z rúk jeho predsedníčky, 5-násobnej účastníčky zimných olympijských hier a bývalej reprezentantky Československa a […]

Ocenenie nášho člena Read More »

Preškolenie leteckej záchrany

Jeseň sa spája záchranárom Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru so školeniami. Obdobie, kedy končí pekné jesenné počasia a začína čakanie na zimu ponúka časopriestor na pravidelné opakovanie si vedomostí z rôznych špecifických oblastí toho, s čím sa záchranári počas svojej činnosti stretávajú. Uplynulý víkend bol venovaný preškoleniu spolupráce a záchrany s Leteckou záchrannou zdravotnom

Preškolenie leteckej záchrany Read More »

Medzinárodná konferencia ICAR 2023

Tak ako každý rok patril október kongresu Medzinárodnej komisie horskej záchrany ICAR, tentokrát sa konal v talianskom Toblachu. Vďaka úzkej spolupráci sa konferencie zúčastnili zástupcovia dobrovoľných záchranárov Horskej služby a Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru. Počas workshopov si záchranári vymenili skúsenosti vo všetkých piatich hlavných vetvách, teda v pozemnej záchrane, leteckej záchrane, záchrane v

Medzinárodná konferencia ICAR 2023 Read More »