apríl 2020

THS-DZ pomáha aj v čase pandémie

Napriek útlmu návštevnosti Vysokých Tatier členovia THS-DZ prispievajú k ochrane zdravia, a to zapojením sa do aktívnej pomoci pri prevádzke karanténnych stredísk zriadených v súvislosti s pandémiou. Doposiaľ členovia THS-DZ pôsobili, resp. pôsobia v štyroch karanténnych strediskách. Ďalší členovia zareagovali na výzvu o nedostatku krvi a v súčinnosti s transfúznymi stanicami už darovali, resp. v […]

THS-DZ pomáha aj v čase pandémie Read More »