ICAR 2018

Každoročne v druhej polovici októbra usporadúva Medzinárodná komisia pre horskú záchranu (International Commision for Alpine Rescue – ICAR) kongres horskej záchrany, ktorého hlavným cieľom je výmena skúseností horských záchranárov v oblastiach pozemnej, leteckej a lavínovej záchrany, ďalej horskej medicíny a kynológie. Tohoročný kongres sa konal v dňoch 17.- 20. októbra 2018 vo francúzskom Chamonix a jeho hlavnou témou bol […]

ICAR 2018 Read More »