Dobrovoľní záchranári deťom

Cvičenia v prírode žiakov Základnej školy v Spišskom Bystrom spestrili ukážkami z našej činnosti členovia THS – DZ. Žiaci mali možnosť nielen prezrieť si techniku a materiál dobrovoľných horských záchranárov, ale si aj priamo vyskúšať a zdokonaliť sa tak napr. v poskytovaní prvej pomoci, transporte zraneného, či dokonca bližšie sa zoznámiť aj so spôsobom lavínovej záchrany. Podľa reakcií žiakov bola naša účasť na uvedených cvičeniach nielen zaujímavá, ale aj poučná.