Január priniesol extrémny nárast úrazovosti

Až 157-krát zasahovali záchranári Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru v lyžiarskych strediskách v ktorých vykonávajú záchrannú činnosť. Oproti rovnakému mesiacu z roku 2019, kedy zaznamenali rovných 100 zásahov, je to nárast o 57 percent. V mnohých prípadoch sa jednalo o závažné úrazy, o čom svedčí fakt, že 53-krát boli o súčinnosť požiadané aj ďalšie zložky Integrovaného záchranného systému ( 51-krát posádky RZP a 2-krát VZZS ATE). Dobrovoľní záchranári opätovne apelujú na návštevníkov lyžiarskych stredísk a vyzývajú ich k opatrnosti a vzájomnej ohľaduplnosť na svahoch, ktoré sú často preplnené v dôsledku čoho dochádza k častým vzájomným kolíziám.