Memoriál Jozefa Psotku

V sobotu 12.10.2019 sa uskutočnil 35. ročník Psotkovho memoriálu, na ktorého organizácii sa už tradične podieľala aj THS-DZ. Naši dobrovoľní členovia počas pretekov ošetrili tri zranenia, z toho jedno zranenie si vyžiadalo transport pretekára. Počas pretekov turisti našej hliadke na Priečnom sedle oznámili, že na reťaziach sa nachádza človek, ktorý je vyčerpaný a nie je schopný samostatného pohybu. Naši záchranári turistu na mieste zaistili, vyšetrili, podali mu tekutiny a prípravky proti kŕčom. Keď ani po dlhšom čase nebol schopný samostatného pohybu, o spoluprácu boli požiadané prostredníctvom IZS ďalšie záchranné zložky. Vrtuľníkom bol evakuovaný najskôr turista z Priečneho sedla a následne pretekár.