PF 2022

Bezpečný rok 2022 v horách Vám praje
Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor