Preškolenie evakuácie z lanových dráh

V nedeľu 24.11.2019 sa záchranári THS-DZ zúčastnili pravidelného preškolenia evakuácie z lanových dráh.

Či už je reč o sedačkách alebo kabínkových lanovkách, všetky vleky musia byť pripravené na situáciu, kedy vypadne dodávka elektrickej energie záložným pohonom. 

Pre prípad, že by ani takto nebolo možné lyžiarov bezpečne dostať do stanice, si na spoločných cvičeniach s personálom lanoviek opakujú záchranári THS-DZ postupy, ktorými bezpečne a v čo najkratšom možnom čase dostanú lyžiarov z lanových dráh na zem.