Prezentácia činnosti THS-DZ

V rámci  doplnkového programu medzinárodnej konferencie Ochrana ovzdušia 2016 ktorá sa konala v hoteli PATRIA na Štrbskom Plese, mala možnosť prezentovať svoju činnosť aj Tatranská horská  služba – dobrovoľný zbor. Naši členovia Jaroslav Švorc a František Mrázik účastníkom konferencie priblížili činnosť našej organizácie. Prítomní vysoko ocenili predovšetkým našu činnosť na úseku preventívno – výchovnej práce v prospech návštevníkov Vysokých Tatier. Po skončení konferencie naši zástupcovia prijali od organizátorov konferencie finančný dar 588 EUR, ktorý predstavoval výťažok z tomboly. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup a doplnenie zdravotníckeho materiálu pre začínajúcu sa zimnú lyžiarsku sezónu. Ďakujeme za Vašu podporu.