Štedrý deň na Štrbskom Plese len s jedným úrazom

Na tohoročný Štedrý deň nebude v najlepšom spomínať lyžiar z Českej republiky. Po páde na zjazdovke v lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese utrpel tržnú ranu v čelovej oblasti a oblasti tváre. Podľa miesta a charakteru zranenia sa dá usudzovať, že zranenia postihnutého by boli menej závažné, keby bol mal prilbu. Službukonajúca hliadka THS-DZ zraneného ošetrila a ten následne pokračoval samostatne na vlastnú žiadosť.  Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor apeluje na  základe dlhoročných skúseností na všetkých lyžiarov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti pri lyžovaní používali ochrannú prilbu.