Tatranská horská služba na Islande

Na v poradí už 12. ročníku medzinárodnej konferencie “Záchrana 2016”, ktorú organizuje Islandská asociácia pre pátranie a záchranu ICE – SAR sa zúčastnil vďaka finančnej podpore EEA grantu aj člen THS – DZ. Konferencia sa konala v dňoch 14. až 16. októbra 2016 v Reykjavíku (http://www.rescue.is/conference) a odznelo na nej viac ako 50 zaujímavých prednášok od expertov z celého sveta. Venovali sa napríklad problematike komunikácie pri záchranárskej činnosti, nočnej záchrane, pátraní po stratených osobách a pri živelných pohromách a záchrane v lavínach ako aj rastúcej návštevnosti, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť rizika úrazov. Množstvo prezentácií sa venovalo aj ľudskému faktoru a psycho-sociálnemu rozmeru záchrany. Zaujímavými oblasťami bol aj spätný rozbor a analýza záchranných akcií a snaha vyvodiť z nej závery smerujúce k skvalitneniu záchrany. Podobne využitie novej techniky a spôsobov vyhľadávania stratených osôb. Súčasťou podujatia bola aj expozícia vystavovateľov, ktorých produkty a služby sú určené pre záchranárov.

Činnosť ICE – SAR je v mnohých oblastiach pre Slovákov inšpirujúca. Na osobnom stretnutí s ich predstaviteľmi sme prebrali aj možné perspektívne oblasti spolupráce (výmenné pobyty, podpísanie zmluvy o spolupráci, tréning a vzdelávanie členov ale aj širokej verejnosti, prenos skúseností z oblasti budovania členskej základne a získavania financií vrátane prevencie).

 

Aktivita je financovaná prostredníctvom grantov EHP/Supported by a grant from EEA Grants. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky/Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

clipboard01