Za Jozefom Jackovičom

Jozef Jackovič

V nedeľu 26.78.2020 sme sa na Štrbskom cintoríne navždy rozlúčili s dlhoročným dobrovoľným členom horskej služby vo Vysokých Tatrách Jozefom Jackovičom, ktorý zomrel vo veku 77 rokov.

Od roku 1970, kedy vstúpil medzi dobrovoľných horských záchranárov, patril medzi najaktívnejších. Zúčastňoval sa záchranných akcií v teréne, pomáhal pri asistenciách pri rôznych podujatiach a ako vlekár a lanovkár nespočetne krát zasahoval pri úrazoch na lyžiarskych svahoch. V prípade záchranných akcií neraz neváhal spustiť lanovku aj v noci, aby urýchlil postup záchrannej skupiny. Aktívne sa zapájal aj do organizačného života horskej služby – bol dlhoročným vedúcim okrsku Štrbské Pleso a členom Rady Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru.

Pomáhal všade tam, kde bolo treba – nehľadiac na vlastné pohodlie či čas venovaný tým, ktorí jeho pomoc potrebovali. V Jozefovi Jackovičovi odišla výrazná tatranská osobnosť spojená hlavne s lyžiarskymi svahmi a všetkým, čo s nimi súvisí. Odišiel kolega, kamarát a priateľ, ktorého večný úsmev a optimizmus nám bude všetkým chýbať.