Záchranárovi sa vrátila záchrana

Počas prepravy na sedačkovej lanovke na Štrbskom Plese došlo ku kolapsu s následným bezvedomím jedného z prepravovaných lyžiarov. Po vyprostení zo sedačky na hornej stanici bola k 76-ročnému pacientovi privolaná hliadka Tatranskej horskej služby.

Pacient pri príchode hliadky nedýchal a bol v bezvedomí. Po vykonaní záklonu hlavy a uvoľnení dýchacích ciest začal spontánne dýchať a nadobudol čiastočné vedomie.

Po prvotnom vyšetrení lekárom THS a náhodne prítomným zdravotníckym záchranárom bol vylúčený epileptický záchvat a aj hypoglykemický šok. S podozrením na srdcový kolaps bola privolaná RZP. Pre neletové počasie bol pacient šetrne transportovaný kanadskými saňami na stanicu THS-DZ, kde ho následne v krátkom čase prevzala posádka RZP.

Týmto chceme poďakovať spolucestujúcim na sedačkovej lanovke, ktorí duchaprítomne zachytili bezvládneho pacienta a zabránili jeho vypadnutiu zo sedačky a rovnako aj prítomnému spolupracujúcemu zdravotníckemu záchranárovi za pomoc. Zostáva veriť, že sa pacient čoskoro zotaví. Zhodou okolností sa jednalo o nášho kolegu, seniora z Horskej služby v Nízkych Tatrách…