Z našej činnosti

Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor sa okrem iných činností venuje najmä:

  • inštalácia, opravy a údržba zariadení a vybavení turistických ciest a chodníkov
  • sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, záchranné služby, transport a preprava zranených osôb
  • likvidácia odpadu v rámci ochrany životného prostredia
  • organizácia seminárov, školení, kurzov, výcvikov a športových podujatí
  • výskum a informácie o životnom prostredí, ochrana životného prostredia
  • zdravotnícka starostlivosť, poskytovanie prvej pomoci
  • pátranie po stratených osobách, stráženie lesa a národného parku

Tieto činnosti sú vedené na Úrade priemyselného vlastníctva pre THS DZ pod ochrannou známkou č. 219716.