Epileptický záchvat na lanovke

K vážnej udalosti došlo počas ostatného víkendu v stredisku v Bachledovej doline. Počas jazdy sedačkovou lanovkou postihol priamo na sedačke epileptický záchvat 30-ročného muža. Spoločníčke, ktorá s ním sedela na sedačke, sa podarilo zabrániť pádu zo sedačky a krikom upozornila obsluhu lanovky. Situácia bola o to závažnejšia, že postihnutým bol invalidný imobilný muž.

Obsluha lanovky po príchode sedačky do údolnej stanice lanovku zastavila, postihnutého v spolupráci s ďalšími zamestnancami strediska uložili v teplých priestoroch a privolali RZP. K postihnutému medzitým lanovkou zišiel aj službukonajúci člen Tatranskej horskej služby. Vzhľadom na podozrenie z ďalších zdravotných komplikácií bol postihnutý muž transportovaný na ďalšie odborné vyšetrenie do nemocnice.