ICAR 2018

Každoročne v druhej polovici októbra usporadúva Medzinárodná komisia pre horskú záchranu (International Commision for Alpine Rescue – ICAR) kongres horskej záchrany, ktorého hlavným cieľom je výmena skúseností horských záchranárov v oblastiach pozemnej, leteckej a lavínovej záchrany, ďalej horskej medicíny a kynológie. Tohoročný kongres sa konal v dňoch 17.- 20. októbra 2018 vo francúzskom Chamonix a jeho hlavnou témou bol vplyv zmeny klímy na horské záchranné operácie.

Kongresu sa zúčastnil aj predseda THS-DZ Jaroslav Švorc. Okrem prednášok a výstavy záchranárskeho materiálu boli súčasťou kongresu aj ukážky záchrannej činnosti na ľadovci, ktoré realizovali francúzski záchranári v oblasti Col du Geant na talianskej strane pod Mont Blancom, ako aj ukážky leteckej záchrany v nočných podmienkach. Účasť nášho zástupcu na IKAR bola vhodnou príležitosťou na prehĺbenie poznatkov a informácií o súčasných trendoch v záchrannej činnosti.