Ikaros sa domov do Grécka vráti asi až v roku 2021

ICAR

Ikaros nie je len meno  Daidalovho syna zo známej gréckej mytológie. IKAR je i skratkou medzinárodnej organizácie združujúcej horské záchranné služby Internationale Kommission für Alpine Rettung, založenej v roku 1948. Každoročne si jej členské organizácie vymieňajú skúsenosti na medzinárodnom kongrese, ktorý sa koná čo rok, to v inej krajine. V roku 2020 usporiadanie veľkej šesťdňovej konferencie IKAR-u padlo na Grécko. Ako vo všetkom, karty zamiešala pandémia COVID-19, októbrové stretnutie v Grécku muselo byť zrušené a konferencia sa presunula do virtuálneho priestoru internetu.

Na stretnutie zástupcov horských služieb  zo všetkých kútov sveta prichádza každoročne niekoľko stovák záchranárov a vedeckých pracovníkov. Napriek tomu, že sa virtuálna konferencia s týmto veľkým počtom  účastníkov odohrávala „online“ po prvý krát, organizátori ju zvládli bravúrne.

Od 10. do 18. októbra si takto záchranári vymieňali skúsenosti v oblasti pozemnej, leteckej a lavínovej záchrany, nových lekárskych poznatkov i v oblasti práce s pátracími psami. Do veľkej konferencie sa pripájali prednášajúci z rôznych kútov sveta a ostatné kúty načúvali.

Virtuálna platforma pomohla tomu, aby si vzájomné skvalitňovanie vedomostí v tejto oblasti nezastavilo. Jedinou vecou, ktorá ostáva na konferenciách tohto typu nenahraditeľná je praktický workshop, kde sa poznatky z prednášaných oblastí dajú otestovať priamo v teréne.

Pôvodný tohoročný plán uskutočniť konferenciu v Grécku sa posunul na jeseň roku 2021 a nám ostáva veriť, že viac krát už nebude musieť byť preložená.