Pandémia predčasne ukončila sezónu

Predčasne sa skončila tohtoročná lyžiarska sezóna vo všetkých strediskách, v ktorých THS-DZ vykonáva záchrannú činnosť. Príčinou tentoraz neboli nevyhovujúce snehové podmienky, ale šírenie koronavírusu COVID-19. Opatrenia ústredného krízového štábu  tak skrátili zimnú sezónu v niektorých strediskách aj o vyše mesiac, a tak sme posledné zásahy sezóny zaevidovali 12.marca, teda v deň, počas ktorého boli strediská posledný deň v prevádzke.

Napriek výraznému skráteniu zimnej sezóny však záchranári THS – DZ zaznamenali vyšší počet úrazov ako v minuloročnej sezóne. Kým pred rokom sme zaevidovali na lyžiarskych svahoch počas 134 dní trvajúcej sezóny 370 úrazov, tohtoročná, skrátená na 97 dní, si vyžiadala 404 zásahov THS-DZ.

Ošetrili sme 105 ľahkých, 195 stredné ťažkých a 84 ťažkých úrazov. V 20 prípadoch sa jednalo o iné zásahy, ktoré bezprostredne nesúviseli s vykonávaním lyžiarskej činnosti. V 116 prípadoch bola nevyhnutná súčinnosť s ďalšími zložkami integrovaného  záchranného systému, z toho 113-krát s posádkami RZP a 3-krát s posádkou VZZS ATE. Celkovo členovia THS-DZ odpracovali pri výkone služby na lyžiarskych svahoch v strediskách Štrbské Pleso, Bachledova dolina, Ždiar – STRACHAN, Ždiar – Strednica a Areál bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese 5 748 hodín.

Podrobnejší štatistický prehľad nájdete na Štatistika úrazovosti.