Preškolenie leteckej záchrany

Jeseň sa spája záchranárom Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru so školeniami. Obdobie, kedy končí pekné jesenné počasia a začína čakanie na zimu ponúka časopriestor na pravidelné opakovanie si vedomostí z rôznych špecifických oblastí toho, s čím sa záchranári počas svojej činnosti stretávajú.

Uplynulý víkend bol venovaný preškoleniu spolupráce a záchrany s Leteckou záchrannou zdravotnom službou Air Transport Europe. Na popradskom letisku si záchranári opakovali svoje zručnosti teoreticky i prakticky.

“Spoločné stretnutia a komunikácia našich organizácii nám poskytujú priestor a vyladenie našej úzkej spolupráce. Záchrana človeka nie je len vecou tímu jednej organizácie. Temer vždy kooperujú medzi sebou viaceré zložky. Veľmi si vážime našu spoluprácu so spoločným cieľom rýchlej, profesionálnej a šetrnej pomoci ľudom, ktorý pomoc potrebujú.“, zhrnul František Mrázik, predseda THS-DZ.