Ocenenie nášho člena

Slovensky olympijský výbor na svojom zasadnutí v máji t.r. udelil nášmu členovi PaedDr. Jaroslavovi Švorcovi bronzový odznak SOV za dlhoročnú podporu športu, olympizmu a šírenie olympijských myšlienok.

Ocenenie si náš člen prevzal dňa 21.11.2023 na výročnej schôdzi Olympijského klubu Vysoké Tatry z rúk jeho predsedníčky, 5-násobnej účastníčky zimných olympijských hier a bývalej reprezentantky Československa a Slovenska v sánkovaní Márie Jasenčákovej.

Blahoželáme!