Spomienka na Petra Zábojníka

Dnes si pripomíname smutné výročie. Už sú to tri roky, čo nás opustil náš kolega – záchranár a priateľ Peter Zábojník.

Ťažko je vymenovať množstvo zážitkov, ktoré sme s Petrom zažili. Peter, nezabúdame, spomíname.