Tatranskí záchranári trénovali v chorvátskej Paklenici

Od 4. do 7.mája hosťovala chorvátska horská služba druhé zo siedmych stretnutí medzinárodnej výmeny skúseností v oblasti horskej záchrany medzi španielskou horskou službou „GERA -Grupo Especial de Rescate en Altura“ z Madridu, chorvátskou horskou službou „Hrvatska gorska služba spašavanja“ a Tatranskou horskou službou – dobrovoľným zborom.  Po úspešnom prvom prípravnom stretnutí, ktoré sa konalo túto zimu vo Vysokých Tatrách, sa záchranári presunuli do chorvátskej horolezeckej Mekky – národného parku Paklenica. Park sa rozkladá v juhovýchodnej časti pohoria Velebit, kde tvorí nad Velebitským kanálom mohutnú skalnú hradbu siahajúcu do výšky temer 1800 metrov. Rozlohou 95km2 je tento národný park štvrtinou našich Vysokých Tatier.

Zástupcom zo Španielska a Slovenska priblížili ich chorvátski kolegovia pracovné podmienky a najčastejšie schémy záchranných akcií v ktorých pracuje chorvátska horská služba.

Organizácie sa ujednotili na obsahu najbližšieho takzvaného „veľkého stretnutia“, kedy si v Chorvátsku desiatky záchranárov vymenia svoje vedomosti a zručnosti z organizovanej záchrany v horskom teréne, záchrany z jaskýň a divokej vody.

 „Počas nášho prípravného stretnutia sme mali možnosť vidieť spôsob fungovania pohotovostných služieb, bol nám ozrejmený spôsob fungovania dobrovoľnej horskej služby v Chorvátsku a systém spolupráce so štátom. Tešíme sa na „veľké“ stretnutie, ktoré by sa malo konať v júni.“ zhodnotil František Mrázik, podpredseda Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru. Projekt je realizovaný prostredníctvom partnerského programu Európskej únie Erasmus+.