Víkend plný aktivít

Posledný júnový víkend sa pre dobrovoľných záchranárov Tatranskej horskej služby niesol v duchu asistencií. Všetky sa tentokrát sústredili do Tatranskej Lomnice.

V sobotu sa v Tatranskej Lomnici konal Festival Tatranské výšiny, kde členovia THS-DZ v rámci preventívnej činnosti a osvety pripravili pre účastníkov festivalu workshop s troma témami. Počas sobotňajšieho popoludnia sa tak návštevníci mali možnosť dozvedieť o príprave na túru, základných druhoch úrazov, ktoré sa v horách stávajú a základných zásadách prvej pomoci. Treťou témou bola kamarátska pomoc pri horolezeckom výpadku, ako pomôcť zranenému parťákovi, ktorý nie je schopný ďalej pokračovať v horolezeckom výstupe.

Nedeľa v Lomnici patrila bežeckým pretekom „Lomnická desiatka“, kde opätovne asistovali členovia THS-DZ.

Počas celého víkendu sa konala tradičná parkúrová súťaž – Memoriáli Ing.Bornemiszu, kde opäť asistovala Tatranská horská služba.

Touto trojitou asistenciou sa záchranári rozlúčili s júnom a hor sa do hlavnej sezóny.