Horskí záchranári školili verejnosť

Posledný januárový víkend sa na Táloch, v oblasti Nízkych Tatier, konal lavínový kurz, ktorý je určený pre vzdelávanie širokej verejnosti. Problematika lavínovej prevencie a bezpečného pohybu v zimnom vysokohorskom teréne totiž v súčasnosti nie je cudzia žiadnemu uvedomelému lyžiarovi, turistovi či skialpinistovi.

Kurz v termíne 26. – 28.1.2018 absolvovalo dvanásť osôb, ktorí si počas dvoch večerov vypočuli prednášky a pozreli si ukážky nielen na tému samotných lavín ale aj správneho výstroja a záchrany či kamarátskej pomoci v horách. Toto sa počas dvoch dní premietlo do praktickej ukážky kde sa priamo v teréne trénovala práca s lavínovým vyhľadávačom, sondou a lopatou. Každý si tiež mal možnosť vyskúšať urobiť snehový profil a kompresný test, či si osvojiť základy prvej pomoci pre človeka postihnutého lavínou.

Organizátorom kurzov je Peter Zábojník z Hostela Tále – Dom Horskej služby v súčinnosti s Tatranskou horskou službou – dobrovoľný zbor a Horskou službou Malá Fatra – dobrovoľná organizácia. Tentokrát sa ku kurzu pripojili aj dvaja členovia z Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky, ktorí pútavo predstavili prácu so psami, ich výcvik a samotné pôsobenie tohto dobrovoľného zboru na území Slovenska. Praktická ukážka nasledovala ďalší deň v teréne, kde dvaja psi hľadali človeka zahrabaného pod snehom.

Kvalifikovaní špecialisti sa teda podelili o svoje vedomosti z oblasti pohybu v horách, lavínovej prevencie a záchrany osôb, za čo im patrí veľká vďaka.