Prezident Andrej Kiska ocenil prácu dobrovoľných horských záchranárov

Na utorkovom stretnutí v prezidentskom paláci dobrovoľní horskí záchranári predstavili prezidentovi svoju dobrovoľnícku činnosť pri prevencii a záchrane životov návštevníkov hôr a svoje plány v oblasti prijatia novej legislatívy.

V utorok, 5. apríla, prijal prezident Andrej Kiska predstaviteľov 8 organizácií dobrovoľných horských záchranárov pôsobiacich v horských oblastiach Slovenska. Záchranári predstavili prezidentovi svoje aktivity v oblasti ochrany zdravia a životov návštevníkov hôr, ale aj pri preventívnej činnosti a zabezpečovaní rôznych športových podujatí. Prezident sa zaujímal o prácu dobrovoľných horských záchranárov, ale aj o prekážky, ktoré dobrovoľní horskí záchranári pri svojich verejnoprospešných aktivitách musia prekonávať. Záchranári informovali, že okrem bežných problémov im komplikuje činnosť najmä absencia legislatívy upravujúcej jasne definované postavenie dobrovoľných organizácií horských záchranárov v systéme záchranných zložiek na Slovensku. “Pracovná skupina pripravuje návrh novej legislatívy, ktorá by mala pomôcť v našej činnosti”, informoval Jaroslav Švorc, predseda Tatranskej horskej služby – dobrovoľný zbor a dodal: ” Veríme, že po dôstojnom zadefinovaní postavenia dobrovoľnej horskej záchrany dokážeme získať nových dobrovoľných členov do našich radov s cieľom dosiahnuť vyššiu bezpečnosť návštevníkov horstiev na Slovensku bez zvyšovania nárokov na štátny rozpočet.” Prezident vysoko ocenil prácu dobrovoľníkov a vyslovil im poďakovanie za ich činnosť. Uviedol, že podporuje ich aktivity a bude sa aktívne zaujímať o to, ako sa im darí v príprave novej legislatívy.