Valné zhromaždenie THS-DZ

Vo štvrtok  21.10.2021 sa v Tatranskej Lomnici konalo výročné valné zhromaždenie členov Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru. V dôsledku pandémie sa bilancovanie roku 2020 oddialilo až na tento termín.

Viac úrazov ako pred COVID-om

Napriek COVID-om skrátenej sezóne na lyžiarskych svahoch, Tatranská horská služba v bilancovanom roku ošetrila o 9 percent viac úrazov ako v prechádzajúcom roku, kedy sa lyžovalo počas celej sezóny.

Z celkového počtu 404 úrazov bolo 105 ľahkých, 195 stredných a 84 ťažkých. V 20-tich prípadoch sa jednalo o iný zásah.

Počas letnej sezóny dobrovoľní záchranári odslúžili  v teréne ďalších 2 055 hodín, počas ktorých zasahovali 39-krát.

Okrem štandardných služieb a asistencií organizovali množstvo besied a osvetových prednášok.

Voľby do orgánov THS-DZ

Tohoročné valné zhromaždenie okrem hodnotenia prinieslo so sebou aj voľby do orgánov Rady THS-DZ.

Po 24 rokoch končí vo funkcii predsedu združenia PaedDr. Jaroslav Švorc, ktorý túto funkciu zastával od vzniku združenia v jeho súčasnej právnej forme v roku 1997. Na poste predsedu ho nahradil doterajší podpredseda Ing. František Mrázik.

„História a aktivita Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru je od svojho zrodu presiaknutá osobou Jara Švorca. Obetavosť, trpezlivosť, energia, inteligencia a ľudskosť boli motivátorom a ťahúňom našej organizácie pod tvojím vedením 24 rokov. Tvoj čas strávený s horskou službou sa nedá ničím vyvážiť, a aj keby sa dal, nechcel by si to, pretože si všetko robil z najhlbšieho presvedčenia – presne tak, ako je to v sľube THS-DZ.“, povedal v príhovore odchádzajúcemu predsedovi František Mrázik, ktorého Tatranská horská služba ocenila čestným uznaním za dlhoročnú prácu pri záchrane života a zdravia návštevníkov Vysokých Tatier a za mimoriadnu organizátorskú, preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť.

Novým podpredsedom sa stal Michal Legutký. Do rady pribudla nová tvár – vedúcim okrsku Tatranská Lomnica sa stal dlhoročný člen THS-DZ zo Ždiaru Ľubomír Sleboda.