Záchranári THS zatvárali zimnú sezónu a bilancovali predchádzajúci rok

Záchranári Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru dali definitívnu bodku za lyžiarskou sezónou 2023/24. 14.apríla sa poslednýkrát točili sedačky Soliskovej lanovky s lyžiarmi. Deň sa zaobišiel bez úrazov a s ním sa skončila sezóna v štyroch strediskách kde THS-DZ vykonáva záchrannú činnosť na lyžiarskych svahoch.

Zatiaľ čo posledné roky bolo tradíciou uzatvárať lyžovanie na Štrbskom Plese májovými sviatkami, tohoročný skorý nástup zimy priniesol aj jej skorý odchod.  Sezóna 2023/2024 začala najskôr netradične v Ždiari na Strednici 2.12. a nasledujúci deň sa k nej pridalo Štrbské Pleso. Možno povedať že oproti typickým posledným zimám sa začalo lyžovať s trojtýždňovým predstihom.

Vysoké teploty počas februára ukončili sezónu skôr, ako tomu býva zvykom. 5.marca sa posledný krát lyžovalo v Ski Centrum Strachan, 10.marca v Bachledovej doline a 19.marca na Strednici.

Trojtýždňový posun začiatku sezóny sa podarilo vzhľadom na nadmorskú výšku ustáť so cťou Štrbskému Plesu, ktoré s rovnakým posunom sezónu ukončilo.

Napriek kratšej sezóne, záchranári ošetrili temer identický počet úrazov ako v minulom roku. 45% úrazov bolo klasifikovaných ako ľahké, 33% zásahov bolo považovaných za stredne ťažké a posledných 15% tvorili ťažké úrazy. Až v 26 prípadoch musel zasahovať vrtuľník. Z pohľadu charakteru úrazov na svahoch záchranári ošetrovali najširšie spektrum od drobných poranení až po komplikované, náročné ošetrenia.

Záver sezóny patrí bilancovaniu a okrem iného aj výročnému valnému zhromaždeniu dobrovoľných záchranárov, ktoré sa konalo na Chate pri Popradskom plese. Súčasťou stretnutia boli aj posledné kondičné skialpinistické túry pred sezónnou uzáverou, ktorá podľa nového návštevného poriadku platí od 16.4. do 1.6..

V roku 2023 záchranári vykazovali činnosť vo všetkých smeroch od zimných služieb, asistencií na športových podujatiach, letných a terénnych služieb, cez preventívno-vzdelávaciu činnosť až po vlastné vzdelávanie.

Asistovali na 42 športových podujatiach, na ktorých ošetrili 58 menších či väčších zranení. Ďalších 13 akcií tvorili ukážky pre verejnosť.

Dôležitou súčasťou činnosti bol výkon letných služieb v stredisku Bachledova dolina – Chodník korunami stromov, kde THS počas letných prázdnin ošetrila ďalších 20 úrazov. Veľký význam – najmä vo vzťahu k verejnosti – má hliadkovacia činnosť v teréne . Okrem nej členovia prezentovali Tatry na výchovných a vzdelávacích prednáškach, ktorých bolo niekoľko desiatok.

Ku dňu konaniu valného zhromaždenia má Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor 49 členov a 14 čakateľov. Od r.2007 ošetrili 5 779 úrazov.

THS-DZ ďakuje všetkým svojím partnerom, s ktorými sa spoločne podieľali na pomoci zranením. Vďaka patrí všetkým spolupracovníkom od posádok leteckej záchrannej služby ATE, rýchlej zdravotnej pomoci Košická záchranka, Nemocnici Poprad, Horskej záchrannej službe, spolupracujúcemu personálu vlekov, no i partnerom ktorý nás podporujú takpovediac „z úzadia“ ako Nadácia SPP alebo NorthFinder.