Verejné poďakovanie Nadácii SPP

Už druhý rok sa s paralelne s činnosťou Tatranskej horskej služby nesie meno Nadácie SPP ako jedného z podporovateľov našej činnosti. Sme vďační, že tak ako tomu bolo v roku 2022, aj v roku 2023 sme mohli pokračovať v našom partnerstve našou činnosťou za pomoci Nadácie SPP robiť svet tak trochu krajším.

Za pomoci Nadácie SPP sme toho roku absolvovali kondično-technické preškolenie našich členov a opätovne podporili i naše materiálno-technické zabezpečenie.

Veľmi dobre vieme, ako ťažko sa v dnešnej dobe hľadá podpora. My sa ju snažíme dávať ľuďom, s ktorými prídeme do kontaktu a neraz to stojí nemalé úsilie. O to viac si vážime a ceníme ak niekto podporí nás.

Ďakujeme!