Cyril Legutký ocenený Zlatým záchranárskym krížom

THS-DZ blahoželá a vyslovuje uznanie svojmu čakateľovi Cyrilovi Legutkému za jeho humánny  čin, za ktorý bol nedávno ocenený. Vo februári minulého roku, vo veku 17 rokov v čase, keď ešte nebol našim
čakateľom, sa stal svedkom udalosti, pri ktorej náhle skolabovala návštevníčka lyžiarskeho strediska v Lopušnej doline. Cyril Legutky okamžite poskytol postihnutej prvú pomoc a začal s resuscitáciou v
ktorej neskôr pokračovali členovia lyžiarskej služby. Ako sa ukázalo, práve prvé minúty resuscitácie, ktorú realizoval Cyril Legutky, sa ukázali ako život zachraňujúce a  vďaka nemu bola resuscitácia úspešná a postihnutá pani prežila.

Cyrilov čin bol ocenený cenou Prešovského samosprávneho kraja LUX MENTIUM a následne bol nominovaný na udelenie Zlatého záchranárskeho kríža. Ten si Cyril prevzal dňa 28.3.2017 z rúk prezidenta Slovenského červeného kríža MUDr. Viliama Dobiáša v historickej budove opery SND v
Bratislave. Ocenenie Cyrilovho činu vyvrcholilo 5.4.2017, kedy bol Cyril prijatý v prezidentskom paláci prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

Cyrilovi v mene všetkých členov a čakateľov THS-DZ úprimne blahoželáme!